Acest site nu folosește datele furnizate (adresa de e-mail) pentru alte scopuri decât a trimite notificările cerute conform datelor introduse de dumneavostră la configurarea lor.

Parolele sunt codificate unidirecțional conform unui algoritm modern. Și complex. Ceea ce rezultă este reținut în baza de date a utilizatorilor. Parolele nu pot fi recuperate.

În concluzie informațiile furnizate de utilizator sunt folosite doar pentru funcționalitatea acestui site. Atât.